GMD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 31 Tháng Giêng 2024 14:49:00

GMD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty Cổ phần GEMADEPT công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240131_20240130-GMD-BC-QTCT-NAM-2023.pdf