CTR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 31 Tháng Giêng 2024 17:15:00

CTR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240131_20240131-CTR-CBTT-CV08-ve-NDKCC-tham-du-DHDCDTN-nam-2024.pdf