DPG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 30 Tháng Giêng 2024 19:47:00

DPG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240130_20240130-DPG-Bao-cao-tinh-hinh-QTCT-2023.pdf