CTR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 30 Tháng Giêng 2024 20:02:00

CTR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240130_20240130-CTR-bao-cao-quan-tri-2023.pdf