BCM: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 29 Tháng Giêng 2024 15:38:00

BCM: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240129_20240129-BCM-BAO-CAO-QUAN-TRI-CONG-TY-2023-1-.pdf