SCS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 29 Tháng Giêng 2024 14:26:00

SCS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240129_20240129-SCS-BAO-CAO-QUAN-TRI-CONG-TY-NAM-2023.pdf