VDP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng 2024 16:52:00

VDP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã CK:VDP) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240126_20240126-VDP-TB-ngay-DKCC-ve-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-2024-va-tra-co-tuc-dot-2-nam-2023.pdf