VDP: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng 2024 17:05:00

VDP: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240126_20240126-VDP-BAO-CAO-TINH-HINH-QUAN-TRI-CONG-TY-2023-Web.pdf