CMSN2314: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng 2024 15:02:00

CMSN2314: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.26 (mã CK:CMSN2314) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240126_20240126-CMSN2314-TB-ngay-dkcc-thq-khi-dao-han.pdf