BCE: Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25 Tháng Giêng 2024 14:52:00

BCE: Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240125_20240125-BCE-Cv-Vv-giai-trinh-CK-dua-vao-dien-Canh-bao.pdf