BKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Phước Đức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Giêng 2024 17:26:00

BKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Phước Đức

Đặng Phước Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240123_20240123-BKG-Thong-bao-giao-dich-CP-NNB-Dang-Phuoc-Duc-CBTT.pdf