BKG: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 24 Tháng Giêng 2024 15:07:00

BKG: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240124_20240124-BKG-BC-tinh-hinh-QTCT-nam-2023-CBTT.pdf