VDP: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 24 Tháng Giêng 2024 10:51:00

VDP: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240124_20240124-VDP-THONG-BAO-NGAY-DKCC-tham-du-DHDCD-thuong-nien-2024-va-tam-ung-co-tuc-dot-2-nam-2023.pdf