Báo lãi 2.720 tỷ đồng trong năm 2023, Eximbank (EIB) đặt kế hoạch lợi nhuận gần 5.200 tỷ đồng cho năm 2024

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 22 Tháng Giêng 2024 16:47:00

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) vừa có văn bản thông qua đề xuất về kế hoạch kinh doanh năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, Eximbank cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Eximbank đạt 2.720 tỷ đồng, giảm 26,7% so với năm 2022. Như vậy, so với kế hoạch đại hội cổ đông (ĐHCĐ) đã thông qua là 5.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, năm qua Eximbank mới thực hiện 54,4% mục tiêu.

Trước đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Eximbank báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.712 tỷ đồng. Như vậy, lãi quý IV/2023 của ngân hàng là hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là quý đạt lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2011 của Eximbank.

Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của ngân hàng ở mức 201.399 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm ngoái tuy nhiên cũng không đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua là 210.000 tỷ đồng.

Eximbank (EIB): đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế gần 5.200 tỷ đồng cho năm 2024

Eximbank (EIB): đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế gần 5.200 tỷ đồng cho năm 2024

Tổng huy động vốn ở mức 158.329 tỷ đồng vào cuối năm nay, tăng 6,5% và cũng không hoàn thành kế hoạch là 165.000 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng ở mức 140.524 tỷ đồng, tăng 7,6%, chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước bối cảnh tín dụng năm rồi tăng chậm.

Còn tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vọt lên mức 2,7%, cao hơn đáng kể so với kết quả 1,8% ghi nhận vào cuối năm ngoái. Ngoài ra, nợ xấu của Eximbank tiếp tục tăng lên vào quý IV so với quý III/2023.

Về kế hoạch trong năm 2024, Eximbank tiếp tục đưa ra mục tiêu tương đối tham vọng, trong đó lợi nhuận trước thuế là 5.180 tỷ đồng, cao hơn 90,5% so với kết quả thực hiện năm trước. Tổng tài sản được kỳ vọng tăng thêm 11%, lên mức 223.500 tỷ đồng, huy động vốn tiến thêm 10,5%, lên 175.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Eximbank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng 14,6%, lên 161.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được giảm về ngang với năm 2022, ở mức 1,8%.

Vân Linh