CTG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 22 Tháng Giêng 2024 14:00:00

CTG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2023

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240122_20240119-CTG-Bao-cao-tien-do-SD-von-tu-phat-hanh-TPRCC-trong-nam-2023_Signed.pdf