BTN: Thông báo về việc Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 02/2024/TLST-KDTm về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" theo đơn khởi kiện NH BIDV

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 22 Tháng Giêng 2024 09:30:00

BTN: Thông báo về việc Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 02/2024/TLST-KDTm về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" theo đơn khởi kiện NH BIDV

.


Tài liệu đính kèm
 095644_HDTD_NH_BIDV_NEN.pdf