DIC Corp (DIG) giải thể thêm đơn vị thứ ba

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Giêng 2024 06:42:00

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HOSE) tiếp tục giải thể thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Được biết, ngày 12/9/2022, Công ty đã thông qua kế hoạch về việc giải thể văn phòng đại diện tại Hà Nội, đồng thời thực hiện các thủ tục giải thể.

Trước đó, DIC Corp cũng đã hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hà Nam (viết tắt: Công ty DIC Hà Nam).

Được biết, DIC Corp đã thực hiện các thủ tục sáp nhập Công ty DIC Hà Nam vào DIC Corp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/4/2021.

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011 - 2020, DIC Group đã chủ trương tổ chức lại các doanh nghiệp thành viên, thoái vốn các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh không phù hợp, trong đó có DIC Hà Nam. Năm 2014, UBND tỉnh Hà Nam đã chấp thuận chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư hai dự án trên từ DIC Hà Nam cho DIC Group.

Thêm nữa, ngày 3/1/2024, Công ty DIC Corp nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hoàn tất giải thể Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC (viết tắt: DIC Commerce).

Được biết, ngày 13/4/2023, Công ty DIC Corp đã thực hiện các thủ tục sáp nhập Công ty DIC Commerce vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC (viết tắt: DIC Vision).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593,69 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 97,74 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140,4 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng, cách rất xa kế hoạch năm.

Vũ Duy Bắc