GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Thị Thanh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Giêng 2024 17:28:00

GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Thị Thanh

Hoàng Thị Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần GEMADEPT như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240118_20240118-GMD-Thong-bao-giao-dich-CP-Hoang-Thi-Thanh.pdf