CTG: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 13

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Giêng 2024 17:13:00

CTG: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 13

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 13 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240111_20240111-CTG-Thong-bao-thay-doi-GCN-dang-ky-DN-lan-thu-13-do-thay-doi-Von-dieu-le_Signed.pdf