TCB: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Giêng 2024 14:59:00

TCB: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240111_20240111-TCB-009.H-QT.TCB_10.01.2024.pdf