CTG: Thông báo Quyết định của NHNNVN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của CTG

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Giêng 2024 17:16:00

CTG: Thông báo Quyết định của NHNNVN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của CTG

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo Quyết định của NHNNVN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của CTG như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240110_20240110-CTG-QD-cua-NHNN-sua-doi-GP-thanh-lap-va-hoat-dong-do-thay-doi-VDL.pdf