CTR: CBTT nhận được Thông báo của KTNN về kết quả kiểm toán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Giêng 2024 16:56:00

CTR: CBTT nhận được Thông báo của KTNN về kết quả kiểm toán

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel thông báo nhận được Thông báo của KTNN về kết quả kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240110_20240110-CTR-CV02-ve-trinh-bay-lai-so-lieu-BCTC-theo-TB-cua-KTNN.pdf