Đính chính báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Giêng 2024 17:00:00

Đính chính báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap công bố đính chính báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20240110_20240110-Chung-quyen-TCB.VIETCAP.M.Au.T.A5-Dinh-chinh-Bao-cao-ket-qua-phan-phoi-CW.pdf