CTR: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Giêng 2024 10:27:00

CTR: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240110_20240109-CTR-TB-ngay-DKCC-tra-co-tuc-bang-tien-con-lai-nam-2022.pdf