CTG: Quyết định của TGĐ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Sầm Sơn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 09 Tháng Giêng 2024 17:43:00

CTG: Quyết định của TGĐ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Sầm Sơn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo Quyết định của TGĐ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Sầm Sơn như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240109_20240109-CTG-QD-cua-PTGD-phu-trach-BDH-ve-thay-doi-dia-diem-CN-Sam-Son_Signed.pdf