ICT: CBTT về việc thông qua giao dịch giữa công ty với CTCP Kasati

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Giêng 2024 16:58:00

ICT: CBTT về việc thông qua giao dịch giữa công ty với CTCP Kasati

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện CBTT về việc thông qua giao dịch giữa công ty với CTCP Kasati như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240104_20230104-ICT-CBTT-Giao-dich-voi-cong-ty-co-lien-quan-Cong-ty-Kasati.pdf