Hà Đô (HDG) đóng cửa chi nhánh miền Nam

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Giêng 2024 14:25:00

Kinh doanh đi lùi trong 9 tháng đầu năm 2023, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG - sàn HOSE) quyết định đóng một trong 2 chi nhánh của Công ty.

Lý do được Công ty đưa ra do kế hoạch kinh doanh thay đổi, cần tổ chức lại doanh nghiệp nên Hội đồng quản trị quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Tập đoàn Hà Đô đang sở hữu 17 công ty con; 1 công ty liên kết và 2 chi nhánh. Trong đó, 2 chi nhánh là Chi nhánh miền Nam và Chi nhánh Khách sạn IBIS Hà Đô tại số 2 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu đạt 459,56 tỷ đồng, giảm 45,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 99,55 tỷ đồng, giảm 67,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 60,5%, về 53,3%.

Như vậy, trong kỳ mặc dù tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm tới 67,9%, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận gộp suy giảm mạnh so với cùng kỳ.

Lý giải doanh thu giảm mạnh, Tập đoàn Hà Đô cho biết, do doanh thu từ mảng bất động sản giảm trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu đạt 2.020 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 533,32 tỷ đồng, giảm 48,7% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Tập đoàn Hà Đô đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.040 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.053 tỷ đồng, giảm 24,2% so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 533,32 tỷ đồng, Tập đoàn Hà Đô mới hoàn thành 50,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Vũ Duy Bắc