SBT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2023 -2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai 2023 11:20:00

SBT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2023 -2024

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2023 -2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231227_20231226-SBT-CBTT-don-vi-kiem-toan-BCTC-ND-23-24.pdf