EIB: CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ cơ cấu hoạt động gắn với xử lý nợ xấu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Mười Hai 2023 15:17:00

EIB: CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ cơ cấu hoạt động gắn với xử lý nợ xấu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ cơ cấu hoạt động gắn với xử lý nợ xấu như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231221_20231220-EIB-BB-ket-qua-kiem-phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-va-NQDHCD.pdf