BCM: CBTT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Mười Hai 2023 14:38:00

BCM: CBTT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo  về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231221_20231221-BCM-CBTT-THAY-DOI-DIA-CHI-CHI-NHANH.pdf