SFC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm tài chính 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Mười Hai 2023 17:49:00

SFC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm tài chính 2023

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm tài chính 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231220_20231220-SFC-TB-ngay-dang-ky-cuoi-cung-chi-tra-co-tuc-nam-tai-chinh-2023.pdf