TCB: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán TCB

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Mười Hai 2023 17:08:00

TCB: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán TCB như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231220_20231220-TCB-CV-VSDC-ve-dieu-chinh-ty-le-room-len-22-4860-ke-tu-21.12.2023.pdf