SFC: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười Hai 2023 17:07:00

SFC: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231219_20231219-SFC-TB-ngay-dang-ky-cuoi-cung-chi-tra-co-tuc-nam-tai-chinh-2023.pdf