CTG: CBTT nhận được công văn của UBCK về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười Hai 2023 13:17:00

CTG: CBTT nhận được công văn của UBCK về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo nhận được công văn của UBCK về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231219_20231219-CTG-CV-UBCKNN-ve-tai-lieu-BC-ket-qua-PH-CP-de-tra-co-tuc-cua-CTG_Signed.pdf