VJC: Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 18 Tháng Mười Hai 2023 15:03:00

VJC: Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231218_20231218-VJC-CBTT-NQ-cua-DHDCD-theo-hinh-thuc-lay-YKBVN-va-BBKP.pdf