Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/23-01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai 2023 17:24:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/23-01

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank công bố Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/23-01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20231215_20231215-Chung-quyen-TCB.VPBANKS.C.EU.7M.Cash.23-01-BC-KQ-phan-phoi-CW.pdf