Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai 2023 14:18:00

Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap công bố thông báo phát hành và Bản cáo bạch chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/VIETCAP/M/Au/T/A5 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20231214_20231214-Chung-quyen-TCB.VIETCAP.M.Au.T.A5-Ban-cao-bach-chao-ban-CW-lan-dau.pdf
  20231214_20231214-Chung-quyen-TCB.VIETCAP.M.Au.T.A5-Thong-bao-phat-hanh-CW.pdf