VDP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai 2023 15:03:00

VDP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231213_20231212-VDP-TB-NKDCC-tam-ung-co-tuc-dot-1-2023-bang-tien.pdf