CTG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai 2023 15:22:00

CTG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau: 


Tài liệu đính kèm
 20231213_20231213-CTG-Bao-cao-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc_Signed.pdf