VDP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai 2023 14:07:00

VDP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231212_20231212-VDP-CV-571-THAY-DOI-DANG-KY-DOANH-NGHIEP-LAN-21.pdf