DPG: CBTT về việc trúng thầu xây dựng cầu Mộc Hóa, Sa Đéc, Hồng Ngự, Mỏ Cày

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Hai 2023 17:57:00

DPG: CBTT về việc trúng thầu xây dựng cầu Mộc Hóa, Sa Đéc, Hồng Ngự, Mỏ Cày

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thông báo  về việc trúng thầu xây dựng cầu Mộc Hóa, Sa Đéc, Hồng Ngự, Mỏ Cày như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231208_20231208-DPG-CBTT-trung-thau-XD-cau-Moc-Hoa-Sa-Dec-KV-Phia-Nam-.pdf