FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 11/12/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Hai 2023 17:22:00

FUEMAV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 11/12/2023

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 11/12/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231208_20231208-FUEMAV30-DMCK-co-cau-ngay-11.12.2023.pdf