FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/12/2023 đến 07/12/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Hai 2023 16:32:00

FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/12/2023 đến 07/12/2023

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 01/12/2023 đến 07/12/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231208_20231208-FUEMAV30-NAV-tuan-tu-01.12.2023-den-07.12.2023_signed.pdf