FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 07/12/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Hai 2023 15:45:00

FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 07/12/2023

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 07/12/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231208_20231208-FUEMAV30-CBTT-ket-thuc-GD-hoan-doi-ngay-07.12.2023_signed.pdf