BIC: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Hai 2023 15:18:00

BIC: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231208_20231208-BIC-Ke-hoach-kinh-doanh-nam-2024.pdf