FUEMAV30: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 11/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Mười Hai 2023 16:21:00

FUEMAV30: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 11/2023

Quỹ ETF MAFM VN30 công bố Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 11/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231207_20231207-FUEMAV30-Bao-cao-hoat-dong-dau-tu-thang-11.2023_signed.pdf