FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/12/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Mười Hai 2023 16:16:00

FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/12/2023

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06/12/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231207_20231207-FUEMAV30-NAV-ngay-06.12.2023_signed.pdf