CLH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 2023 17:39:00

CLH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 28/12/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 28/12/2023 (Thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) và xuất trình CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu khi nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.