EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng GD Phan Văn Trị

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 2023 16:24:00

EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng GD Phan Văn Trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng GD Phan Văn Trị như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231205_20231205-EIB-NHNN-chap-thuan-thay-doi-dia-diem-PGD-Phan-Van-Tri-CN-Sai-Gon.pdf