FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/12/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 2023 09:06:00

FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/12/2023

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 05/12/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231205_20231205-FUESSV50-DMCK-co-cau-ngay-05.12.2023.pdf